Poprawna pisownia

kłute

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kłóte

Niepoprawna pisownia