Poprawna pisownia

klub

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

klób

Niepoprawna pisownia