Niepoprawna pisownia

kilku osobowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kilkuosobowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kilku-osobowa

Niepoprawna pisownia