Niepoprawna pisownia

in fantylna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

infantylna

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie osoby dorosłej, zachowującej się nieadekwatnie do wieku (niedojrzale, jak dziecko), inaczej naiwna bądź niepoważna – świadcząca o czyjejś niedojrzałości (np. infantylna odpowiedź).


Niepoprawna pisownia

inwantylna

Niepoprawna pisownia