Poprawna pisownia

ideologii

Poprawna pisownia, znaczenie: zbioru poglądów, idei oraz przekonań.


Niepoprawna pisownia

ideologi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ideologji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ideologjii

Niepoprawna pisownia