Poprawna pisownia

honorowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chonorowe

Niepoprawna pisownia