Niepoprawna pisownia

Hjundaj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Hyundai

Poprawna pisownia, wymawiamy: „handej”


Niepoprawna pisownia

Hjundai

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Hiundaj

Niepoprawna pisownia