Niepoprawna pisownia

gupole

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

głupole

Poprawna pisownia