Poprawna pisownia

grabarze

Poprawna pisownia, znaczenie: ludzie, których praca polega na kopaniu grobów i grzebaniu zmarłych lub padlinożerny chrząszcz z rodziny omarlic.


Niepoprawna pisownia

grabasze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grabaże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

graparze

Niepoprawna pisownia