Niepoprawna pisownia

gófno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gówno

Poprawna pisownia, znaczenie: wulgaryzm będący podkreśleniem zaprzeczenia, odpowiedzią odmowną, oznaczające również: kał, stolec, coś mało wartościowego, kogoś mało ważnego lub nic.


Niepoprawna pisownia

guwno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gufno

Niepoprawna pisownia