Poprawna pisownia

elegancki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

legancki

Niepoprawna pisownia