Poprawna pisownia

elegancka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

alegancka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

legancka

Niepoprawna pisownia