Niepoprawna pisownia

dziesionty sierpnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziesiąty sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dziesiątym dniu sierpnia, nie zaś o dziesiątym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

dziesiąty sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziesionty sierpień

Niepoprawna pisownia