Poprawna pisownia

dziennikarza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dziennikasza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziennikaża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dzienikarza

Niepoprawna pisownia