Niepoprawna pisownia

dyzpozycyjne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dyspozycyjne

Poprawna pisownia