Poprawna pisownia

dwumiesięczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu-miesięczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu miesięczny

Niepoprawna pisownia