Poprawna pisownia

dwudziesty piąty lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym piątym dniu lipca, nie zaś o dwudziestym piątym lipcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty piąty lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestypiąty lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestypiąty lipca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty pionty lipca

Niepoprawna pisownia