Niepoprawna pisownia

dwópokojowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwupokojowy

Poprawna pisownia, znaczenie: złożony z dwóch pokojów.


Niepoprawna pisownia

dwu-pokojowy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu pokojowy

Niepoprawna pisownia