Poprawna pisownia

dwoma

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwo ma

Niepoprawna pisownia