Poprawna pisownia

drugiej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drógiej

Niepoprawna pisownia