Niepoprawna pisownia

drgniencia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drgnięcia

Poprawna pisownia