Niepoprawna pisownia

dołałcza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołącza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dołancza

Niepoprawna pisownia