Niepoprawna pisownia

dokąś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokądś

Poprawna pisownia, znaczenie: zaimek oznaczający miejsce, którego osoba, która go używa nie chce lub nie potrafi potrafi precyzyjnie wskazać, zwykle w oznacza destynację.


Niepoprawna pisownia

do kąś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dokątś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dokondś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do kondś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do kądś

Niepoprawna pisownia