Niepoprawna pisownia

do raźne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doraźne

Poprawna pisownia, znaczenie: natychmiastowe, dorywcze, zastosowane okolicznościowo.


Niepoprawna pisownia

doraśne

Niepoprawna pisownia