Niepoprawna pisownia

do czekały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczekały

Poprawna pisownia