Niepoprawna pisownia

długo-terminowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

długoterminowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

długo terminowa

Niepoprawna pisownia