Niepoprawna pisownia

dąrzą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dążą

Poprawna pisownia