Poprawna pisownia

daliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dali by

Niepoprawna pisownia