Niepoprawna pisownia

cięrzej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciężej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cienżej

Niepoprawna pisownia