Oba przedstawione tu słowa – czyli łebek oraz łepek istnieją i są jak najbardziej poprawne, a ich znaczenie jest bardzo podobne. Największa różnica polega na tym, że jednym ze znaczeń słowa łepek może być potoczne określenie młodego chłopca, natomiast słowo łebek takiego znaczenia nie posiada.

Poprawna pisownia

łebek

Poprawna pisownia, znaczenie: zdrobnienie słowa „łeb”; okrągłe zakończenie (zwykle niewielkiego) przedmiotu.


Poprawna pisownia

łepek

Poprawna pisownia, znaczenie: zdrobnienie słowa „łeb”; okrągłe zakończenie (zwykle niewielkiego) przedmiotu; młody chłopak lub młody mężczyzna.