Niepoprawna pisownia

chużysta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chórzysta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

churzysta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hużysta

Niepoprawna pisownia