Poprawna pisownia

chłopakom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hłopaką

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chłopaką

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hłopakom

Niepoprawna pisownia