Niepoprawna pisownia

chipotez

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hipotez

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chipotes

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hipotes

Niepoprawna pisownia