Niepoprawna pisownia

chamburgera

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hamburgera

Poprawna pisownia