Poprawna pisownia

Bułgaria

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Bugaria

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Bługaria

Niepoprawna pisownia