Poprawna pisownia

brzydsza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bżydsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

brzytsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bardziej brzydka

Niepoprawna pisownia