Niepoprawna pisownia

brygadjer

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brygadier

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej brygadzista, czyli kierownik brygady – grupy ludzi wykonującej jakąś pracę. To również nazwa dawnego stopnia wojskowego pośredniego między pułkownikiem a generałem lub oficer tego stopnia.