Niepoprawna pisownia

bródnopis

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brudnopis

Poprawna pisownia