Niepoprawna pisownia

brailem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brajlem

Poprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

breilem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

brejlem

Niepoprawna pisownia