Niepoprawna pisownia

bogatży

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bogatszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bogatrzy

Niepoprawna pisownia