Niepoprawna pisownia

bóc

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

buc

Poprawna pisownia, znaczenie: zarozumialec, pyszałek, tępy, głupi, niesympatyczny.