Poprawna pisownia

bliższa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bardziej bliska

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

blirzsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bliszsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

blisza

Niepoprawna pisownia