Niepoprawna pisownia

blahara

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

blachara

Poprawna pisownia