Poprawna pisownia

biologii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

biologjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

biologi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może występować jako deprecjatywna forma słowa biolog (mianownik i wołacz) – (te) biologi. W praktyce niemalże nie używana.

Niepoprawna pisownia

biologji

Niepoprawna pisownia