Niepoprawna pisownia

bietna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

biedna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bjedna

Niepoprawna pisownia