Niepoprawna pisownia

biegnęłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

biegłaś

Poprawna pisownia