Poprawna pisownia

bezgraniczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez graniczne

Niepoprawna pisownia