Poprawna pisownia

bezgraniczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez graniczna

Niepoprawna pisownia