Niepoprawna pisownia

nie pryskane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepryskane

Poprawna pisownia