Poprawna pisownia

bardzo by

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bardzoby

Niepoprawna pisownia